Unit Pengambilan Dan Pembangunan Staf
Jabatan Pendaftar, Kampus Kesihatan,
16150 Kubang Kerian, Kelantan.


Talian Hotline : 09-7672015 atau 09-7672018

erecruit@usm.my  


2017-2 USM eRecruit