PERHATIAN KEPADA SEMUA PEMOHON ERECRUIT
1. Pemohon hendaklah mendaftar terlebih dahulu sebagai pengguna erecruit : SILA DAFTAR DISINI;
2. Staf USM yang sedang berkhidmat dan aktif sila daftar erecruit melalui sini: STAF USM
3. Pemohon TIDAK PERLU menghantar sebarang cetakan maklumat yang telah diisi melalui Sistem Erecruit kepada Pihak Bahagian Sumber Manusia USM;
4. Tarikh Tutup permohonan adalah pada 25 September 2018 (Isnin) jam 5.30 petang;
5. Sukacita diingatkan bahawa maklumat yang diisi adalah LENGKAP dan BETUL dari segi EJAAN, PERKATAAN DAN NOMBOR;
6. Ditegaskan bahawa hanya maklumat permohonan yang LENGKAP dan BETUL serta memenuhi syarat skim perkhidmatan sahaja akan dipilih dalam proses penyaringan;
7. Ditegaskan bahawa hanya calon yang melepasi ujian saringan sahaja akan dipanggil ke sesi temuduga;
8. Sekiranya pemohon tidak menerima sebarang jawapan dalam tempoh enam (6) bulan maka permohonan tersebut dianggap TIDAK BERJAYA .


Emel   
Katalaluan   
Lupa kata laluan    Login Register
Bahagian Sumber Manusia

PERHATIAN PENGGUNA EMAIL YAHOO!
Sekiranya anda tidak mendapat email pengesahan
sila hubungi Bahagian Sumber Manusia USM


2017-2 USM eRecruit