Perhatian :
* Sila ambil maklum bahawa semua calon dikehendaki mengisi semula maklumat peribadi kerana maklumat peribadi yang terdapat di dalam portal e-recruit yang lama tidak lagi aktif.
* Sila ambil maklum bahawa semua Pekerja Sambilan Harian (PSH) dan staf projek geran di bawah RCMO yang bertugas di dalam kampus dikehendaki mendaftar sebagai pengguna baru.

2017-2 USM eRecruit